Feb 25, 2011

మలచుకోవోయ్


 
చెమట చుక్క చివరన నక్షత్రపు మెరుపుంటుందని..
విషాదపు లోతుల్లో ఆనందపు ఊటొస్తుందని.. 
నిశీది నీడలలోనే  వెలుగు రేఖ పోడుచుకోస్తుందని.. 
పని చేస్తూ పోతుంటే ఆనందపు  గని దొరుకుతుందని 
తెలుసుకోవోయ్  చక్రధారీ...మలచుకోవోయ్  జీవితాన్ని.


 


No comments: