Mar 16, 2011

గమ్యం

ఎక్కడికయ్యా  వెళ్తునావ్?
తెలిదు.
ఎక్కడికో తెలిస్తే తొందరగా వెళ్లోచ్చుగా.. పైగా ఎలా వెళ్ళాలో తెలుస్తుంది.
నాకు తొందరేం లేదు.. ఎలాగోలా వెళ్లక తప్పదు
అర్రే..ఎక్కడికో తెలీకుండా ఎలా వెళ్తావ్ ??
వెళ్తున్నాగా .
మహా తిక్కలోడి లాగ ఉన్నావే ?
నీకంటే  నా ??
ఏమిటీ నేను తిక్కలోడినా ??
అవును..
ఎందుకని ?
జీవిత ప్రయాణ గమ్యం నీకూ తెలిదు కనక..
తెలిసినట్టే మాట్లాడుతావ్ గనక..

No comments: