Mar 2, 2011

సన్యాసంసన్యాసం తీసుకొని మాత్రం చేసేదేముంది అని అనిపిస్తుంటుంది అప్పుడప్పుడు.  అంటే శ్రియ.. నయనతార, ఇంకా _ _ _ _ లాంటి భక్తురాళ్ళు ఉంటె ఆది వేరే విషయం అనుకోండి ;)

 ఈ మధ్య MMS ల పుణ్యమాని మహా మహా  బాబాలు..యోగుల అసలు రూపాలు బయట పడుతుంటే... దానికంటే సంసారమే నయ్యం అని తేలిపోతోంది.
అందుకేనేమో..ఎలాగూ మీ వల్లకాదురా అని ఏ వయసుకు ఆ ముచ్చట తీర్చుకోండి బాబు అని .బ్రహ్మచర్యం..గృహస్తం..వానప్రస్థం..సన్యాసం..  ఆశ్రమధర్మాలు పెట్టారు మన పూర్వికులు.
అప్పుడెప్పుడో  " దలై లామా"  "ఇప్పుడనిపిస్తోంది నేనూ  మిస్ ని మిస్ అయ్యానా " అని  అన్నట్టు విన్నాను..
కడుపు చించుకుంటే కాళ్ళ మీద పడుతుంది అన్నట్టు( ఎం పడుతుందో నాకు తెలిదు :) ) బ్రహ్మచర్యం ముసుగులో ఉన్న ఆ యోగులకే, బాబాలకే, nun లకే ..ఫాదర్ లకే తెలియాలి..నిజంగా తాము 'అది' వోదిలేసరా  లేక..దొంగ చాటు వ్యవహారం నడిపిస్తున్నారా అని. 

ఏదో జీవితం లోనో, ప్రేమలోనో,డబ్బు సంపాదనలోనో  విఫలమై చావలేక జీవితాన్ని దేవునికి  అంకితం చేద్దామని సన్యాసిగా మారగానే..అందమైన భక్తురాళ్ళు అనుకోకుండా తగులుతారు.ఎక్కడినుండో విరాళాలు వొచ్చి పడుతుంటాయి. అప్పుడు అటు,ఇటు ..ఎటు తేల్చుకోలేక చివరికి  బ్రహ్మచర్యానికి కామా  పెట్టేసి.. కామానికి కాలు దువ్వుతారు. భక్తి బయటికి రక్తి లోపల..విరక్తి మాటలు జనాలకి..
ఇంకొంతమందికి ఇది ముందే తెలుసు..దీనికోసమే బాబాలు అవుతారు.
ఒక మంచి వేషధారణ,.రెండు  ట్రిక్కులు.. మూడు నామాలు.నాలుగు మంత్రాలు.అయిదు వైరాగ్యపు మాటలు..ఆరుగురు శిష్యులు ఇవి చాలు   సింహలో బాలయ్య డైలాగులా  "పదిమందిని ...పదికి పది పెంచుతూ..పది పది సార్లు ఆకర్షించటానికి. మరే మన జనాలు వెర్రి వెంగలప్పలు కదా, అక్షరంరాని వాళ్ళు, ఇంట్లో దరిద్రం "శివతాండవం" చేసే వాళ్ళు, భక్తీ పరవశం ఎక్కువైన మేధావులు ..అన్ని కోల్పోయి..ఇంకా కోల్పోవటానికి ఏమి లేని  నిర్భాగ్యపు స్త్రీలు...వీళ్ళంతా కలసి సామాన్య సన్యాసిని, బాబా ని చేసేస్తారు. .దాంతో ఇహ అయన 'ఇంటా బయటా' కార్యక్రమం రూపొందిస్తాడు. 
మరీ నేనూ చెప్పినంత సులువేమీ కాదనుకోండి, ఈ బాబా అవతారం ఎత్తి విజయం సాధించటం. ఎన్నో ఏళ్ళ కృషి, మంచి మాటకారితనం, సూపర్ మేనేజ్మెంటు, multiple tasking ...ఉంటె తప్ప మంచి రాబడి గల రసిక బాబా కాలేరు.
నా బాధంతా ఇంత కష్టపడటం ఏదో.. బయటే, బాహాటంగా, ఒక మంచి రంగాన్ని( బాబా అవతారం కూడా ఓ రంగమే అనకండి )  ఎన్నుకొని  కష్ట పడితే  ఏ దొంగావేశాలకి తావుండదు కదా..తమకి తాము  explanation ఇచ్చు కోవలసిన అవసరం లేదు కదా అని.
అయినా జీవితం ఎవ్వరినీ వదిలి పెట్టదు..ఎం చేస్తుందో తెలుసా ?? :):)
                                                                     (అడగండి, చెపుతా...)


 .

No comments: