Aug 20, 2011

అడిగే దిక్కే లేదు.


టైం అవుతోంది  ఆఫీసు కి వెళ్ళాలి.. కాని తొందరేం లేదు. నేను ఎంత లేట్ గా వెళ్ళినా ..అసలు వెళ్లకున్నా  నన్నేమి అనరు. ఎందుకంటే నేను లేకుండా ఒక్క పని జరగదు అక్కడ. అలా అని వెళ్ళకుండా ఉండలేను. కాకపోతే కొంచం ట్రాఫిక్ తగ్గాక.. చిన్న సైజు లంచ్ చేసి, బాక్స్ ప్యాక్ చేసుకొని పదిన్నర ,  పదకొండుకి  గాని  బయలుదేరను.  ఇంట్లో ఎవరో చుట్టాలు రావటం తో కేవలం బాక్స్ మాత్రమే తెసుకొని బయలుదేరాను.
ఎందుకో బాగా ఆకలిగా  అనిపించింది.. అంటే రోజు అదే టైం కి కానిస్తున్న కదా..అందుకేమో.
ఇహ లాభం లేదు ఏదైనా తినాల్సిందే అని అనుకొంటుండగా.. ఆనంద్ theator దాటాక ..ఒక  మొబైల్ టిఫిన్ సెంటర్ కనిపించింది. సరే చూద్దాం అని బండి అటు తిప్పి దాని ముందు ఆపానో లేదో..  ఎవడో పార్కింగ్ టికెట్టు తెసుకొని వచ్చాడు. 
బండి ఆపితే చాలు..ఎక్కడినుంచి వస్తారో..ఈ నాకొడుకులు..  
ఏంటి ?
పార్కింగ్
ఎంత ?
అయిదు రూపాయలు 
బాబు ,,ఇక్కడ నేనేమి సంపాదిన్చుకోవటానికి రాలే .. ఇక్కడ టిఫిన్ చేసి వెళ్ళాలి.అంతే..
అయినా కట్టాల్సిందే..
సరే కాని నీ లైసెన్సు చూపించు అన్నా..
అదా అది.. అటువైపు మావాడు ఇంకోడు ఉన్నాడు వాడిదగ్గర ఉంది. వెళ్లి చూసుకోండి అన్నాడు .
నేనే వెళ్లి వాడిని పలకరించి..బాబు లైసెన్సు చూపించు.. అని అడిగి..వీడికి డబ్బులు కట్టాలంట.
ఇదీ వాడి వాదన.
మన ప్రధానమంత్రి ఎవరు ?
నోరేల్లబెట్టాడు వాడు..
ఇదీ మనదేశ దౌర్భాగ్యం..
మన ప్రధానికి దేశాన్ని గురించి  దేశ ప్రజల గురించి, ప్రజలు రోజు పడే పాట్లు గురించి  తెలిదు..ఈ ప్రజలకి ప్రధానేవరో తెలిదు. (తెలిసినా నేను మాత్రం పెద్ద పోదిచేదేమి లేదనుకోండి.)  
ఇహ వాడితో వాదిస్తే ఆకలి ఎక్కువయ్యి అక్కడే పార్కింగు ఫీజు కట్టి తినాల్సోస్తుందని  .. "బాయ్ రా బ్రదరూ..
కళ్ళు తెరిపించావు.ఈ ఐదురుపాయలు కలుపుకుంటే.. టిఫిన్ సెంటర్లో దర్జాగా తినొచ్చు అంటూ బండి వెనక్కి తీసా.
 ఒక్క ఐదునిముషాలు ఓపిక పట్టవే..ఈ రోడ్డు తిండి ఎందుకు ..మంచి టిఫిన్ సెంటర్లో తినిపిస్తా అని ఆకలితో   చెప్పా .. అది హాప్పీ గా ఒకే అంది. 

అయితే మాట్లడుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే.. ఆశకు నిజంగానే GHMC పార్కింగు ఫీజు వసూలు చేస్తోందా ??
ఎందుకు?
రోడ్డుమీద పెడితే ట్రాఫిక్కి అంతరాయం అనుకుంటే డబ్బులు కట్టి పెడితే మాత్రం అంతరాయం కాదా ??
పోనీ  రోడ్డుకు ఇరువైపులా గవర్నమేంట్ ఆస్తి,  అక్కడ పార్కింగు ఫీ  ద్వారా డబ్బు రాబట్టుకోవాలి అనుకుంటే..
 నెలకి  వంద రూపాయలు వసూలు చేసుకొని పార్కింగ్ కార్డు అని ఒకటి ఇవ్వచ్చుకదా.. license తో పాటు ఆ కార్డు పెట్టుకొని తిరుగుతాం.అడిగితే చూపిస్తాం. రోజూ ఈ  గొడవ ఉండదు కదా..అసలు  ప్రజలు వాహానాలు నిలిపే అవసరం ఉన్న చోటే నో పార్కింగ్ బోర్డు పెట్టి ఫైన్ వేసి డబ్బు వాసులు చేస్తోందని నా వాదన.
ప్రభుత్వ ప్రైవేటు  అని తేడాలేకుండా ఎక్కడ పడితే అక్కడ...పార్కింగు చేసే ప్రతి చోటా ఎవడో ఒకటు టిక్కెట్లు ముద్రించుకొని డబ్బులు వసూలు చేసుకుంటున్నారు.
అడిగే దిక్కే లేదు.  మీకు ఇలాంటివి ఎదురయ్యయా ??
ఎందుకొచ్చిన గొడవ  అని  పట్టించుకోరా ??

1 comment:

Pratap said...

Me too agree with u r new thought sir!