Jun 6, 2011

నక్కతోక ..


చిన్నపుడే తలిదండ్రులను పొగొట్టుకున్న నరేష్ బామ్మ దగ్గర పెరిగాడు.. గారాబం ఎక్కువై చదువు అంతంత  మాత్రమె  అబ్బింది. రాసిపెట్టి ఉంటె,  అదృష్టం తన కొంప తలుపులు పగలగోట్టుకొని మరీ  వొస్తుందని నమ్మె నరేష్, ఏ  పనీ పాట లేక బేవార్స్ అయిపోయాడు. తెలివి తేటల పాళ్ళు కొంచం 'ఎక్కువే.' అందుకే
ఎందుకయినా మంచిదని.. అన్ని తెలుపులు బార్ల తెరిచి పెడతాడు..ఏ తలుపు నుండి అదృష్టం వొస్తుందో  అని ..మూసి ఉంచి పగలగోట్టుకోడం ఎందుకని..


టి. వి లొ బిజినెస్ మాన్  కోటీశ్వరరావు ఇంటర్వూ వస్తోది. సాదువులు రుద్రాక్షలు  దిగెసినట్టుగా బంగారు గొలుసులు దిగెసుకున్న కోటేశ్వరరావు,  తను ఎంత బీదరికం నుండి కోట్లకు త్రాచుపాములా పడగలెత్తింది,
మంచి బీరు  తాగినట్లు గా చెప్పుకుపోతున్నాడు ( ఎంతమందిని కాటెసింది మాత్రం చెప్పలేదు )


అవునేవ్ బామ్మా.. ఈ కోటిగాడి కి అంత డబ్బు ఎలా వచ్చిందంటావ్ ?
అప్పుడే వచ్చి  ఆ బంగారు గొలుసులని  తదేకంత చూస్తూ అడిగాడు నరేష్ ..
'నక్కతోక' తొక్కితే  అంతేరా.. పట్టిందల్లా బంగారమె అవుతుంది.. అంది, కళ్ళూ , చెవులు అంతంత మాత్రంమే పని చేసె బామ్మ.
అవునేవ్   ..వీడు.. రుద్రాక్షమాల పట్టినట్టున్నాడు, అయినా అసలు రహస్యం ఇపుడా చెప్పేది గొణిగాడు
ఎమన్నావ్ రా ? అంది బామ్మ..
ఎం లేదె..  అని లోలోపల తెగ సంబరపడిపోయాడు.  ....ఇప్పుడే వస్తా అని లేచాడు.
ఏంటొ తలతిక్క సన్యాసి అని...బామ్మ తన పనిలొ తానుండిపొయింది.


 తన గ్యాంగ్ కి ఫోన్ ఛేసాడు.విషయం తెలుసుకున్న సీనుగాడు , పండుగాడు  కుడా   తెగ ఆనందపడిపొయారు..
నక్క విషయం బయటికి పొక్క నీయకూడదని ఒకరికొకరు తెలుగు సినిమా రేంజ్ లొ మాటిచ్చుకున్నారు.
మామా.. ఇక చూస్కొ... అని నక్క వేట మొదలెట్టారు ఇద్దరూ . చివరికి ఓ రెండురోజుల తరవాత సీనుగాడు  ఒక న్యూస్ పేపర్ కటింగ్ తెచ్చాడు.
" అన్ని రకాల జంతువులు అద్దెకు లభించును.  సంప్రదించవలసిన చిరునామా. _________.
ఆది చూసి..మిగతా ఇద్దరూ కెవ్వు..


    సర్ నా పేరు  జానిబాబు..  animal trainer ని .  ఎన్నో సినిమాలకి నా animals  పని చేసాయి. 
అదుగో ఆ ఏనుగు రాజెంద్రుడు.. గజెంద్రుడు సినిమాలొది... ఈ గుర్రమ్.... లేటెస్టె గా మగధీరలొ రామ్ చరణ్  తొ నటించింది.
 అదుగదుగొ.. పాము.. నొము లొ పాముకి  ముని మనవడు. చెప్పండీ సర్ మీకు  ఎం కావాలొ ?


"మాకు నక్క కావాలి.. " .అన్నాడు నరెశ్.
ఆ మాట వినగానే.. జానిబాబు    గిరుక్కున తల తిప్పి  చూసి బాబూ... " ఎనుగు,, గుర్రాలు.. కుక్కలు కొతి,సింహం, పులి, పాములు..వీటినే ఇన్నాళ్ళు సినిమాల్లొ వాడారు.కనన ఇవే నాదగ్గర ఉన్నాయి.
కాని ఇంతవరకు నక్క తో ఒక్క సినిమా కూడా రాలేదు.నక్క కావాలని అడిగిన వాళ్ళలొ మీరె ఫస్ట్...ఇంతకీ మీకు దేనికోసం నక్క.. ?? సినిమానా ??  సీరియల్ నా  ??
అది.. అదీ   "తో..క " .  ఎక్కువైన ఆనందం కక్కబొయిన సీను గాని నొరు నొక్కెసాడు..నరేష్
"అదే నక్కతో ఎవరు సినిమా తీయలెదు కదా అందుకె మేం తీయాలని" .. సర్దిచెప్పాడు పండు.
"మీకు నక్క దొరకడం కష్టం... కుక్కను పెట్టుకొని సినిమా తీయండి."
ఈ మధ్య కాలంలో హిట్ సినిమా ఒక్కటి లేదు.. కుక్కతో తీసిన మీ సినిమా హిట్ కావొచ్చు..
"కుక్కతొ ఎవడైనా తీస్తాడు. నక్కతో తీయడమే గొప్ప". అన్నాడు నరెశ్..
నక్క దొరకదు సార్.. దొరికినా అది యాక్షన్ చేయటం చాల కష్టం. చాల ట్రైనింగ్ కావలి.
"డైరక్టర్ నేనా., నువ్వా,,, దాంతొ ఎలా చేయించుకొవాలొ మాకు బాగ తెలుసు." కొంచం అసహనంగా  అన్నాడు..
కొంచం తెలివి ఉపయోగించిన పండూ..."కనీసం ఒక్క సారయినా నక్కనీ దాని తొకని చూస్తే" .. సినిమా కుక్కతొనా నక్కతోనా అనేది తెల్చుకుంటాం. అన్నాడు.
సరే  అయితె.. మీకు ఎలాగయినా నక్కని అరెంజ్ చెస్తాను.. అని మొబైల్ తీసాడు జానిబాబు.
నరెశ్ గాంగ్..ఉహల్లొ తెలిపొయింది. నక్క తొక తొక్కగానె.. ధనవంతులైపొయినట్లు  కలగన్నారు.


 'జూ' లొ పని చెసె తన ఫ్రెండ్ తొ పావుగంట మాట్లాడాడు.  ఆ తరవాత వెల్ల వైపు తిరిగాడు ఈ లోపు వీళ్ళు కూడా కళ్ళల్లోంచి బయటికి వచ్చారు.  సరే మీకోసం పది నిముషాలు  అరేంజ్ చేస్తా,. కాని మీరెం చెయబోతున్నారొ నాకు తెలియాలి.
ఇక చెప్పక తప్పదు అని ఏమ్ లేదు.. తోక  తొక్కుదామని " అన్నాడు శీను గాడు.
ఎంటి తోక తొక్కుతారా?? ఎందుకు బాబు ?
ఎం లేదు ..సరదాగా.. చెప్పాడు నరేష్.. ఎక్కడ వీడు తమ రహస్యం తెలుసుకున్తాడో అని..
సరదాగా నక్క తొక తొక్కాలని ఉందా...మీ ఇద్దరూ సరే .. మరి ఇతను అని పండూ ని చుపింఛాడు. పండు అంటే ఆపిల్ ..ఆరెంజ్ కాదు..పనస పండు..గుమ్మడి పండు లాంటి పండుగాడిని చూపిస్తూ.
నేను అందరి కంటే ఫస్ట్ తొక్కుతా.. ఉత్సాహం ఆపుకొలెక అన్నాడు పండూ.
నీ బరువెంత నాయనా??
జస్ట్ 95 kg .
బాబూ  ..నీ తొక్కుడికి నక్క చచ్చి ఉరుకుంటుంది.. నేను  జైల్ లొ చిప్ప కూడు తినాలి.. నావల్ల కాదు నక్కని అరెంజ్ చేయటం.
అవును రా పండూ.. నీవు  తొక్కాక నక్క చచ్చిన్దనుకో . తరవాత మేం  తొక్కలెం ,,
కనక..నీవ్ లాస్ట్ తొక్కు .. అను శీను గాడు తన అనుమానపు ఆలోచనని వేల్లబోసాడు.
అలా అనకు బాబు..ఎలగయినా నక్క ని అరెంజ్ చెసావంటె నీ ఋనం ఉంచుకోం..అన్నాడు నరేష్ జాని బాబూ ని బ్రతిమాలుతున్నట్టు గడ్డం పట్టుకొని ..
జానీ బాబు  కొద్ది సేపు  ..తీవ్రంగా అలోచించి..
'సరే ..మీ కోసం  చేస్తా.. నక్కని ఇక్కడికె తెప్పిస్థా. కెవలం మీరు సుతారంగా..తొక తాకాలి.. అలాగయితేనే   .. ఏర్పాటు చేస్తా కాని  10,000 /- కర్చవుతుంది..
ముగ్గురు ఒకరి మొకాలొకరు చుసుకొని.. సరే  అన్నారు.
మొత్తం డబ్బు ముందే  తీసుకొని వారం తరవాత రమ్మని చెప్పాడు..


వారం తరవాత 


 బొనులొ నక్క పడుకొని ఉంది
తోక  మాత్రమ్ బయటపెట్టి  ఉంది.
ముగ్గురు వచ్చారు ..నరెశ్ కి చిన్న అనుమానం వచ్చింది  , 'ఇది నక్క అని గ్యారంటీ ఎంటీ..? '
తొక తొక్కి చుడూ నాయనా మీకె తెలుస్తుంది. అన్నాడు జాని బాబు.. ఈ ప్రశ్న వేస్తారని తెలిసే..
నరేష్ దేవుడికి  దండం పెట్టకొని.. సుతారంగా.. తొక మీద కాలెశాడు.  ఊ............ నక్క ఊళ వినపడింది.
హహహ..ఇది నక్కే ... నా దశ తిరగింది.. అని ఆనందంతో  అరిచాడు. జాని బాబుకి ఏమి అర్థం కాలేదు, కాని ఆనందంగా ఉంది,
ఆతర్వాత శీను గాడు, ఆ తరవాత పండుగాడు  ఇద్దరూ  తోక తొక్కి.. .. అదృష్టం తమకు ఏవైపు నుండి పట్టనుందో అని వెర్రి కేకలు వేసారు ఆనందం తో..

2 comments:

Unknown said...

చివరకు cage తాళాలు తెరిచి ఉండడంతో నక్క బయటకి వచ్చి పిక్కలు పీకి తినెసింది,
అంతే కదా కధ

chakri said...

కాదు..వాళ్ళు తొక్కింది..కుక్కతోకని.. నక్క ఉళ సౌండ్ effect.. :) :)