Nov 6, 2010

కార్పోరేట్ దోపిడీ


దీపావళి  పండక్కి  మా అన్నయ్య  వొచ్చాడు ఫామిలీ తో సహా.. ఆ మాట ఈ మాటల్లో  ..చక్రి. నాకు తెలియకుండా  
15 రూపాయలు కట్ అయ్యాయి ఫోన్ బాలన్సు నుండి. ఎందుకంటావ్ ?
నేను వెంటనే... ఏదైనా కాలర్ ట్యూన్ గాని activate చేశావా?
నాకు తెలిసి ఏం చేయలేదు. ఆగు చూద్దాం అని నా ఫోన్ నుండి కాల్ చేశా.. 
" నిన్నా లేదు మొన్నా లేదు.. నిన్న మొన్న లేకపోతే రేపే లేదు ..ఏక నిరంజన్" 
వొస్తే రాదు.. చస్తే రాదు.. పోయిండేది తిరిగే  రాదు ఎక్ నిరంజన్ "
పాట  చక్కగా వినిపిస్తోంది. కాలర్ ట్యూన్ activate చేయించావ్ గా ...
లేదు నేనేం  చేయలేదు.. 
సరే అని customer care కి రింగ్ ఇచ్ఛా...
మీరు customer care executive తో మాట్లాడటానికి ప్రతి మూడు నిమిషాలకి 50 పైసలు ఛార్జ్ చేయబడతాయి.అయినా మీరు మాట్లాడాలనుకుంటే ఒకటి నొక్కండి..
నొక్కాను 
  వాడు పెట్టిన సొల్లు మ్యూజిక్..మధ్య మధ్యలో వొచ్చీ  రాని  తెలుగులో  ఇదీ కావాలంటే అది నొక్కు, అది కావాలంటే ఇదీ నొక్కు అని అమ్మాయి వాయిసు.
ఎవడబ్బ సొమ్మని చెప్పా పెట్టకుండా 15 /- నోక్కేసా డన్న  కసి, ఎందుకలా అడుగుదామని ఫోన్ చేద్దామంటే  charging call .. 
క్షణ క్షణానికి  అసహనం, కసి,  బాధ  లను కంట్రోల్ లో పెట్టుకొని ఒకటా రెండా ఏకంగా 15 నిముషాలు లైన్ లో  ఉంటె.. అప్పుడు వొచ్చింది ఓ పిల్ల లైన్  లోకి 

చెప్పండి సర్ మీకు నేను ఏ విధంగా సహాయ పడగలను ?
కాలర్ ట్యూన్ ఎందుకు ? ఎవరినడిగి activate చేసారు ?
అదేంటి సర్ మంచి పాట  అందుకే.
మంచి పాట ఎవరికీ ?  ( కోపం ఆగటం లేదు )
అందరూ పెట్టుకుంటున్నారు సర్ .. just 15 రూపాయలే కదా..( నీ అయ్యని కట్టమను,  అనలేదు, ఆపుకున్నా )
 కోపం నషాళానికి అంటింది..
చూడు మాకు కాలెర్ ట్యూన్ అవసరం లేదు..  దయ చేసి తీసివేయండి  మా బాలన్సు 15 /- మళ్లీ ఇచ్చేయండి 
అలా ఇప్పుడు కుదరదు సర్. ( నీ  ..... అందామనుకొని  సంస్కారం వల్ల ఆగిపోయా ) 
ఇపుడు request పెట్టండి .. next టైం అలా జరగకుండా  ఉంటుంది.  
ఇంక కోపం లో ఏం మాట్లాడానో తెలిదు..  నా బాధ కసి .. అంతా తీరేదాక ...
థాంక్ యు సర్.. మీకు ఇంకా ఎమన్నా సహాయం కావాలా  ఏ మాత్రం సిగ్గు లేకుండా అంది.
అలా తర్ఫీదు ఇచ్చారు. బ్రతకలేక  ఈ తిట్లు తినే జాబ్ చేస్తున్నారు అది వేరే విషయం . 
ఆ సిగ్గు లేనిధీ  ఈ పిల్ల కాదు.  ఆ  బిచ్చ గాడు.


ఎంత చెప్పు.. ఏం లాభం..  డబ్బు మాత్రం తిరిగి రాలేదు.
  telephone సర్వీసెస్ ఇలా దర్జా దోపిడీ కి దిగజారి పోయాయి. 
ఈ దోపిడీ ఒక్క తెలిఫోనే సంస్థలే కాదు ఇంకా చాలాసంస్థలు చాల రకాలుగా,  మీకు తెలిసే చేస్తారు. మీరేం చేయలేరు. కేవలం బాధపడటం  తప్ప.
ఈ రోజుల్లో చదువుకున్నా లేకపోయినా. ఏదున్నా లేకపోయినా.. ఏం పని చేస్తున్నా.. ఒక ఫోన్ ఉండటం అవసరంగా మారింది.
పాపం కూలీలు, మేస్త్రీలు.. ఆటో వాలాలు, టీ బండి.. టిఫిన్ బండి ,,ఐరన్ షాప్ వాళ్ళు.. ఇలా నానా కష్టం చేసి ఏదో చిన్న బాలన్సు వేసుకుంటే.. ఈ లం....కొడుకులు..అది నొక్కు ఇదీ నొక్కు అని .. ఒక్కోసారి అది కూడా చెప్పకుండా డబ్బులు కట్ చేస్తుంటే.. 
ఎవరికి చెప్పుకోవాలి?
ఏం చేద్దాం చెప్పండి ?

No comments: